COACHING MANAGERSKI

Obecnie wymóg Leadershipu i przewagi nad konkurencją

Korzyści programu:

• uzyskać szeroką perspektywę i syntetyczne widzenie pracy z ludźmi 
• osiągnąć elastyczność w różnych sytuacjach biznesowych, w których potrzebne są różne umiejętności 
• umieć rozpoznać podstawowe problemy i szanse występujące w kontakcie z ludźmi 
• być przygotowanym na rozpoznanie działań destrukcyjnych podejmowanych przez ludzi 
• opanować podstawowe i zaawansowane techniki i narzędzia postępowania z ludźmi składające się na coachingowy styl pracy 

konsultacje

Prowadzimy Coachingi indywidualne skierowane głównie do średniej i wyższej kadry managerskiej. Stawiamy na indywidualny tryb aby osiągnąć zamierzone cele.

trening

Szkolenia w większej grupie w modelu AZOT: 
Moduł 1. Model AZOT
Moduł 2. Style kierowania
Moduł 3. Różnorodny menedżer
Moduł 4. Optymistyczny realizm
Moduł 5. Podmiotowe przywództwo
Moduł 6. Coaching 2R 

certyfikacja

Program z certyfikatami International Coach Federation uprawniającymi do akredytacji indywidualnych na poziomie ACC/ PCC

Plan szkolenia Różnorodnego Menedżera

Różnorodność

Co jest wyjątkowego w podejściu do ludzi menedżera mającego trwałe wyniki? Różnorodność dająca elastyczność.

zarządzanie zmianą

Zmienność, nadmiar zadań, chaos tworzy aurę przypadkowości i braku priorytetów. Zagubienie i nieefektywne podejście do ludzi. Dobry specjalista w swojej dziedzinie nie jest fachowcem od kierowania ludźmi. Potrzeba wtedy innej perspektywy i umiejętności.

praca z ludźmi

Na czym polega skuteczne postępowanie i praca z ludźmi? Na świadomości korzystania z odmiennych sposobów działania menedżera.

Świadome zarzadzanie

o Poznanie granic i możliwości posiadanej władzy lub wpływu na ludzi
o Umiejętnege stosowania twardego i miękkiego stylu w kontaktach z ludźmi
o Uformowanie postaw opartych na determinacji i mądrej pokorze
o Korzystanie z tzw. optymistycznego realizmu
o Koncentracja na podmiotowym podejściu w komunikacji z ludźmi  

ludzie

Pracując z ludźmi nie możesz być jednowymiarowy, skupiony na jednej stronie działania, ograniczony do typowych rozwiązań.

coaching 2R

Ten rodzaj zadań wymaga coachingu 2R - różnorodności i równowagi dających menedżerowi i coachowi potrzebną zmianę perspektyw, umiarkowanie i swobodę w pracy z ludźmi, nad ludźmi i nad sobą.